Be Called Back
?
image-implant-dentaire-Turquie

Türkiye'de diş implantı

Rehber kitapçık

{{ $t('importantInfos') }}

{{ $t('woman') }} {{ $t('man') }}
{{ $t('fieldRequired') }}
{{ $t('fieldRequired') }}
{{ $t('fieldRequired') }}
{{ $t('fieldRequired') }}
{{ $t('PleaseAcceptPolicy') }}

4.8/5
+98%
clients satisfaits

Diş implantı. Neden Türkiye'yi seçmeli ?

Bir ya da birçok diş protezi yaptırmaya ihtiyacınız var. Sorun: İmplantlar ülkenizde çok pahalı.

Fransa’da, Belçika’da ya da İsviçre’de titanyum bir implant başına en 1700 eurodan hesap yapmak gerekir. Çözüm: diş turizmi. Türkiye’de bir diş implantının eşdeğer tedavi ve malzemelerle yapılması 500 euro’yu aşmamaktadir. Otel ve transferler dahil edilerek hesap çabucak yapılır: diş giderleriniz üzerinden yaklaşık %70 oranında tasarruf edersiniz. İmplant fiyatları dışında diş ya sağlık bakımınız için Türkiye’yi seçmek, burada listelediğimiz daha başka bir çok avantajı da içermektedir. İstanbul’a gidiniz ve gülümseyişinize yeniden kavuşunuz!

image-expert-soins-dentaire-Istanbul image-Implant-le-guide-comple
image-implant-dentaire-explication

Diş implantı nedir ?

Bir ya da bir çok eksik ya da aşınmış dişin sadece estetik olmayan yansımaları olabilir. Dişeti yanması, migren, diğer dişlerin yıpranması ya da yer değiştirmesi, bruksizm (diş gıcırdatma), sindirim sorunları ya da altçene eklemlerinde ağrılar…Bir çok durumda, implantoloji kuvvetle salık verilmektedir. Diş implantı, hasar görmüş bir diş kökünün yerini alan suni bir dişin alt kısmını belirtmektedir. Biyo uyumlu malzemeden (titanyum ya da zirkonyum) 10 ila 15 mm’lik bir çubuktan oluşan implant, çene kemiğine vidalanır ve diş ile çene kemiği arasında aynı bir amortisör gibi işler ve bir diş protezine ya da dolgusuna sabitleme noktası olmaya yarar. Diş implantolojisi etkili ve rahat bir çiğnemeye olduğu gibi en iyi konuşma rahatlığına da yeniden kavuşmaya olanak verir. Diş implantolojisi eksik ya da yıpranmış dişleri, hatta dişlerin tamamını değiştirmek için daha fazla tavsiye edildiği kadar hemen hemen tüm hastalara uyarlanabilmektedir. Suni diş kökünün yerleştirilmesi, ne komşu dişleri ne de azı dişlerini etkilemeksizin kemiği korur ve işleyişi ve estetik görünümüyle yerini alacağı dişe eşdeğer bir diş protezinin sabitlenmesine olanak verir. İmplantoloji, bünyeye implantı bir kemik nakliymiş gibi kabullenmesi için zaman bırakmak amacıyla, protezin takılmasından haftlarca öncesinde yapılır.

image-differents-types-implants

Farklı implant türleri nelerdir ?

Bir implantın şekli, protezin takılmasına ve hastanın kemik türüne göre değişim gösterebilir. Silindrik ya da konik vida, lam ya da profilli disk olmak üzere her implant tipi, her diş tipine karşılık verebilmektedir. Bu titanyum diş kökü bir tek dişin yerini alabilir ya da tamamen yeni dişleri alacak olan bir implant grubuna entegre olabilir. Genellikle kemiğe saitlenmesi için vidalanan implant, çene (özellikle alt çene) çok ince olduğunda ya da kemik gerfi bünyede reddedildiğinde “subperiostal” (kemik zarının altına gelen) da olabilir, yani dişetinin altına yerleştirilir. Her ikisi de insan bünyesiyle kusursuzca biyo uyumlu olan iki ana madde, diş cerrahisinde %100 başarı oranıyla kullanılmaktadır: titanyum ve zirkonyum. En sık kullanılan ana bileşen olna titanyum bir geçiş metali olup termik, mekanik ve korozyona karşı dayanım özellikleri dolaysıyla övülür. Titanyum aynı şekilde avcı uçakları ya da F1 uçakları gibi yüksek isabet mekaniğinde ya da askeri zırhlarda kullanılır. Titanyum, tıpta özellikle kemik dokusuna anında sabitlenmek şeklindeki osteoentegrasyon kapasitesiyle tanınmaktadır. Bununla birlikte titanyum, bazı hastalarda -çok nadiren- alerjiye sebebiyet verebilir ve bu durumda bünyeden çıkarılması gerekir. Bu durumda zironyum yazılır. Zirkonyum, itriyum aracılığıyla moleküler yapısının değiştirilmesi sayesinde dişçilik alanında kullanımı mümkün olmuş bir polikristal seramiktir. Böylelikle daha hassas ve fabrikada işlemesi daha kolay hale gelmiş olan Y-TZP zirkonyum, sinterleme (ısıl işlem) sonrasında sıradışı yoğunluğunu ve dayanıklılığıı bulacaktır. Beyaz renkli olan zirkonyum, titanyumdan daha hafiftir.

image-comment-poser-implant-dentaire

İmplant diş montajı nasıl yapılır ?

La pose d‘un implant dentaire est menée par un chirurgien dentiste, sous anesthésie locale en cabinet dentaire ou en clinique, ou très rarement sous anesthésie générale, en hôpital. Elle s’effectue après la réalisation d’une ou plusieurs radios, et l’usinage des implants adaptés au patient.
Bir diş implantının montajı, dişçi muayenehanesinde ya diş kliniğinde lokal anesteziyle, çok nadir olarak da hastanede genel anesteziyle yürütülür. Diş implantı montajı bir ya da bir çok röntgen çekimi ve hastaya uyarlanmış implantların imal edilmesi sonrasında yapılır. Birinci seans genellikle değiştirilecek dişleri çekmek için gereklidir ancak, bir tek diş söz konusu olursa, aynı seansta hem diş çekimi hem de implantın taklıması yapılabilir. Dişeti, bir prça dişetini kaldıracak şekilde kesilir, ardından da kemiğe vidalanan implantı alacak yeri hazırlamak için 2-3 mm genişlikte ve 8-12 mm derinlikte bir sondaj yapılır. İmplant 5 ila 15 dakika arasında bir sürede takılırken, diş eti ise bir yara kapama vidasıyla dikilir. Osteoentegrasyon aşamasını, dişetine yaranın kapanmasını, suni köke ise kemiğe tutunmasını sağlayayan 2 ila 3 aylık bir süre takip eder. Bu dönem boyunca, en iyi rahatlığı sağlamak amacıyla geçici bir protez takılır. Son aşama, ihtiyaca göre bir dolgu ya da diş köpüsü yapımına ve bunu implant üzerine sabitlemeye dayanır. İmplant vidası ya da sahte kütük,sahte dişe yuva yapmak ve yanındaki diğer dişlere adapte etmek için olabildiğince doğal renkte, şekilde ve boyda implant üzerine vidalanır. Hastanın rahatsız olması durumunda dolgu, implantın üst kısmından kolayca sökülüp, optimal bir adaptasyon için yenisi imal edilebilir.

La dernière phase consistera à réaliser sur-mesure une couronne, ou prothèse dentaire, et la fixer sur l’implant. Un pilier, ou faux moignon, est vissé sur l’implant, pour faire l’empreinte de la dent artificielle et l’adapter à ses voisines, le plus naturellement possible par sa couleur, sa forme et sa taille. En cas d’inconfort du patient, la couronne peut être aisément retirée de la partie supérieure de l’implant et réusinée pour une adaptation optimale.

image-duree-vie-implant-dentaire

İmplant dişin ömrü ne kadardır?

Diş ameliyatı deneyimli bir implantolog tarafından çiğneme ekseni içinde gerçekleştirildiğinde diş implantı, kullanılan malzemeler sayesinde, insan örünü aşabilecek denli olağandışı bir dayanıklılık sunmaktadır.Özenli ve düzenli olarak fırçalanan kuvvetli ve sağlıklı dişetleri, aşındırıcı etkisi olmayan bir diş macunu ve iyi bir diş hijyeni diş implantının hayat süresini artırmaktadır. Buna karşılık, mevcut implant o kadar etkilenmediği halde bir dolgu yıpranabilir ya da aşınabilir ve yıllar sonra değiştirilmesi gerekebilir.

mage-difference-bridge-implant

Köprü ile arasındaki fark nedir?

Köprü, iki sağlıklı dişin arasındaki eksik, oyuk ya da yıpranmış bir dişi değiştirmeyi amaçlar. Bu sağlıklı dişler, porselenden yapılma suni dişe sütun görevi görürler ve tüm dişler metalik bir köprü ile bir arada tutulur. Şayet bir köprü, bir implant yapmaktan daha ucuz ve daha hızlı oluyorsa, bunun hayat süresi sınırlıdır (en fazla 10 ila 15 yıl) ve implantın aksine, köprünün altındaki bölüme çiğneme esnasında daha az ihtiyaö duyulmasından ötürü kemik zayıflaması riski içerir. İmplant, en iyi derecede diş sağlamlığını temin eder ve ömür boyunca kalır.

image-prix-implant-dentaire

İmplant dişin fiyatı nedir?

Bir implantın fiyatı aynı anda titanyum ya da zirkonyum implantı, üzerine protez dişin sabitleneceği implant vidasını, yara kapatma vidasını, diş protezini ve çeşitli cerrahi müdahalelerin (çıkarma, nakil, kazıma, dikim…) tarifelerini hesaba katmalıdır. Tarifeler, kullanılan markalara, implantasyonun zorluğuna, estetik tercihlerinize ve her dişçi muayenehanesince uygulanan marja göre değişmekte olup protez işlemi, çürük tedavisi gibi diğer operasyonların aksine sabit bir tarifelendirmeye tabi değildir. Tüm bu noktaları belirtilen bir fiyat teklifi talep etmek vazgeçilmezdir. Fransa’da, Belçika’da ya İsviçre’de bir implant yapılması 800’den 4000 euroya kadar gidebilir. Hastalık sigortası tarafından “liste dışı” olarak kabul edilen implant masrafları karşılanmamaktadır. Sadece implanta dolgu yapılan suni diş masrafları kısmi olarak karşılanmaktadır. Ve yalnızca iyi bir ek sigorta, bu masrafların kısmen karşılanmasına müsaade eder. Sonuç: hastaların %20’sinden fazlası özellikle protez yapımına ilişkin diş tedavilerinden vazgeçmektedir. Diğerleri ise, uygulanan fiyatların %30 ila %80 oranında daha ucuz olduğu yurt dışında diş tedavilerini yaptırmayı tercih etmektedir.

En France, en Belgique ou en Suisse, la pose d’un implant peut aller de 800 à 4000 euros. Etant considéré comme “hors nomenclature” par l’assurance maladie, l’implant n’est pas remboursé. Seule la dent artificielle qui couronnera l’implant est partiellement pris en charge. Et seule une bonne assurance complémentaire permettra de couvrir partiellement les frais. Résultat : plus de 20% des patients renoncent à des soins dentaires, notamment pour la pose de prothèses. D’autres choisissent de faire réaliser leurs soins dentaires à l’étranger, où les prix pratiqués sont de 30% à 80% moins chers.

image-remboursement-implant-dentaire

Diş implantı ödemeleri sigortadan nasıl alınır ?

Diş implantı, hastalık sigortası tarafından “liste dışı” sayılan bir operasyondur: dolaysoyla bunun geri ödemesi yapılmaz. Buna karşılık, implant üzerine sabitlenmiş protez, duruma göre 64,50 € ile 107,50 € arasında tespit edilmiş sosyal sigorta taban tarifesinin &70’i ölçüsünde geri ödenmektedir. Ancak bu, genellikle toplam fiyatın %15’inden fazlasını temsil etmemektedir. Fransa’da çok yüksek fiyatlar ve yetersiz düzeydeki geri ödemeler sağlık otoritelerini bazı diş protezlerinin tamamı için 2020 yılından itibaren, zorunlu hastalık sigortası, sigorta şirketleri ve meslektekilerin &60’ını temsilen iki diş cerrahları sendikası tarafından imzalanmış anlaşmaya göre geri ödeme yapmaya itti. Bu tarihten itibaren, diş protezlerinin yarıya yakını hastalık sigortası ya da ek sigorta şirketiniz tarafından tamamen ödenecektir. Dikkat etmek gerekir ki ek bir sigorta korumasında olmayan kişiler, tam bir geri ödeme iddiasında bulunamayacaktır. Buna karşılık bu şahıslar, hastalık sigortasının tavan tarifelerinden ve en iyi geri ödemelerden yararlanacaklardır. Kullanıcılar görünür dişler üzerinden porselen-metal dolgular için tam bir geri ödemeden yaralanabileceklerdir. Bu durum, 01 Ocak 2021’den itibaren sökülebilir protezler (diş) için de geçerli olacaktır. Bu reformu yapanlar tarafından gereksiz olarak değerlenidirlen daha ileri düzeyde bir estetiği (örneğin azı dişi üzerine metal-porsselen protez) seçecek hastalar, kayıt oldukları ek sigorta sözleşmesine göre değişken bir isteğe bağlı prim ödemesine tabi olacaklardır. Buna karşılık implant dişin geri ödemesi yapılmayacaktır. Bu durum da, çok sayıda hastayı, tedavilerini yurtdışında yaptırmaya itmeye devam edecektir.

image-comparatif-prix-implants-dentaires-pays

İmplant diş fiyatları karşılaştırması: Türkiye, Macaristan, İspanya, Budapeşte…

Fransa’da, Belçika’da ya da İsviçre’de uygulanan fahiş fiyatlar yüzünden usanan çok sayıda hasta, diş implantlarını yurtdışında yaptırmayı seçmektedir. Macaristan, İspanya ve Portekiz, %30 ila %50 kadar daha düşük tarifelerle ve pratik ve çabuk havayolu erişimiyle şimdiye kadar en popüler sağlık turizmi destinasyonlarıydı. Karşılaştırma olarak, bir implant Portekiz ve İspanya’da 1000 ila 1500 euro, Macaristan’da ise 700 ila 1000 euro arasında tutmaktadır. Türkiye’de ise implant montajı başına 300 ila 500 arasında hesap yapmak gerekir. Macaristan’ın başkenti Budapeşte, diş hekimliği alanındaki tecrübe, meslek erbabının profesyonelliği ve tıbbi altyapı sayesinde uzun zaman bu işin ustalıkla icra edildiği yerler arasında öne çıkmıştır.Tayland da diş turizmi için olası destinasyonlardan bir diğeridir, ancak oldukça uzaktır. Buna karşılık Türkiye’deki İstanbul’da diş turizmi, sunulan tarifeler ve yapılan bakımların kalitesi sayesinde artan bir başarı yakalamıştır.

image-implants-dentaires-turquie-pourquoi

Neden Türkiye'de implant diş yaptırmalı ?

Fransa’dan 3 saatlik bir uçuşla ve gayet uygun havayolu tarifeleriyle (yüksek yaz sezonu hariç), İstanbul, yakın ve elverişli bir destinasyondur. Türkiye’nin kültürel ve ekonomik başkenti olan İstanbul, modernizm ile devinmekte olup öte yandan da bin yıllık tarihine demir atmıştır. İstanbul, turistik altyapı kalitesine ve sakinlerinin sıcak karşılamasına ilave olarak diş turizmi planlamak için ideal bir destinasyondur. Fransa’ya kıyasla uygulanan tarifeler %80 oranında daha düşüktür. Diş cerrahlarının ve implantologlarının profesyonelliği, deneyimi ve uluslararası şöhreti, tıbbi tesislerinin kalitesi ve en son teknoloji delgi aletlerinin kullanılması sayesinde İstanbul diş implantı yaptırmak için gönül rahatlığıyla seçilebilecek bir şehir haline gelmektedir. Kişiselleştirilmiş refakat ve kendi dilinizde yardım sunan Body Expert gibi sağlık turizmi acenteleri sayesinde, randevu alımından operasyon sonrası takibe kadar, en iyi diş hekimlerinin seçimi ve özel araçlarla transferler de dahil olmak üzere her şey daha kolaylaşıyor. Sonuç: çok yüksek memnuniyet oranları ve tekrar kavuşulan gülüşler.

Source : Hong, D., & Oh, J. H. (2017). Recent advances in dental implants. Maxillofacial plastic and reconstructive surgery, 39(1), 33. doi:10.1186/s40902-017-0132-2 a (https://dx.doi.org/10.1186%2Fs40902-017-0132-2)

Bir sorun var ?

BİZİMLE İLETİŞİM KURMAKTA TEREDDÜT ETMEYİN

SONUÇ

Fransa’dan 3 saatlik bir uçuşla ve gayet uygun havayolu tarifeleriyle (yüksek yaz sezonu hariç), İstanbul, yakın ve elverişli bir destinasyondur. Türkiye’nin kültürel ve ekonomik başkenti olan İstanbul, modernizm ile devinmekte olup öte yandan da bin yıllık tarihine demir atmıştır. İstanbul, turistik altyapı kalitesine ve sakinlerinin sıcak karşılamasına ilave olarak diş turizmi planlamak için ideal bir destinasyondur. Fransa’ya kıyasla uygulanan tarifeler %80 oranında daha düşüktür. Diş cerrahlarının ve implantologlarının profesyonelliği, deneyimi ve uluslararası şöhreti, tıbbi tesislerinin kalitesi ve en son teknoloji delgi aletlerinin kullanılması sayesinde İstanbul diş implantı yaptırmak için gönül rahatlığıyla seçilebilecek bir şehir haline gelmektedir. Kişiselleştirilmiş refakat ve kendi dilinizde yardım sunan Body Expert gibi sağlık turizmi acenteleri sayesinde, randevu alımından operasyon sonrası takibe kadar, en iyi diş hekimlerinin seçimi ve özel araçlarla transferler de dahil olmak üzere her şey daha kolaylaşıyor. Sonuç: çok yüksek memnuniyet oranları ve tekrar kavuşulan gülüşler.